Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/modules/show.full.php on line 294 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/vku-org/new.vku-org.ru/docs/engine/classes/templates.class.php on line 64 БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси » Всероссийский Конгресс узбеков, узбекистанцев

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзусиБУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

15 декабрь 2014 йил Россия Федерацияси Жамоатчилик палатасининг катта мажлислар залида БУУК томонидан ташкил этилган Давра сухбати булиб утди.


БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси


Давра сухбати мавзуси: "БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари -Россия Федерацияси Давлат миллий ва миграцион сиёсатини, юртда миллатлараро ва диний эътикодлараро тотувликни шакллантиришнинг , Россия ва МДХ давлатлари муносабатларини мустахкамлашнинг амалга ошириш йуллари"

Давра сухбати утказишдан максад:

Давлат ва жамоат ташкилотлари эътиборини Бутунроссия узбеклар , узбекистонликлар КонгрессигаМехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари -Россия Федерацияси Давлат миллий ва миграцион сиёсатини, юртда миллатлараро ва диний эътикодлараро тотувликни шакллантириш , Россия ва МДХ давлатлари муносабатларини мустахкамлашнинг амалга ошириш йулларини бажаришда хамкорлик килишга каратиш.,

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

Давра сухбатини Россия халклари Ассамблеяси раис уринбосари,РХА ижроя кумита раиси , модератор Абдуганиев Назиржон Насибжонович очиб берди ва сузни БУУК президенти, МК раиси Худайбердиев Ибрагим Хидировичга берди. Президент сузбоши сифатида Давра сухбати катнашчилари эътиборига БУУК фаолияти хакида киска метражли фильм намойишини хавола килди.
БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

Уз сузида И.Х.Худайбердиев, РФ Президенти В.В.Путин томонидан тасдикланган , РФ Давлат миллий сиёсати Стратегияси ва РФ давлат миграцион сиёсати Концепциясига асосланган холда мехнат мухожирларининг Россия жамиятига мослашуви ва куникма хосил килиши масалалари миллий жамоат марказлари зиммасига юкланишини ва Давлат ташкилотлари билан хамкорликда ушбу масалалар хал килинишини айтиб утди.

Узбек миллий жамоалари Россия Федерациясининг барча худудларида ташкил килинган булиб, аксарият куплари БУУК га бирлашган. Бу эса уз навбатида миллатлараро тотувлик, Россия ва Узбекистон уртасида дустона муносабатларни мустахкамлашга хизмат килмокда. Айнан БУУК Давлат томонидан куллаб- куватлангани холда мехнат мухожирларининг Россия жамиятига мослашуви ва куникма хосил килиши масалаларини хал килиш имкониятига эга.

Айтиб утиш жоизки, БУУК КИКМ эшиклари Россияга кириб келган, ёрдамга мухтож барча мехнат мухожирлари учун очик. Кириб келган кунидан бошлаб, то ишга жойлашиб олгунга кадар мехнат мухожирлари КИКМ мухофазасида булади, бу эса уларни " кора бригадирлар " кулига тушиб колишини олдини олади ва иш берувчилар билан бевосита хамкорлик килиш имконини беради.

КИКМ доирасида турли мавзуларда маданий- маърифий тадбирлар, миллий маданият фестиваллари, Россия ва МДХ миллатлари маданияти кунлари, интернационал дустлик ёшлар клуби, мехнат мухожирлари орасида иктидорли ёшлар курик- танловлари,халк ижоди кургазмалари ташкил килинади.Барча тадбирлар миллий маданият марказлари , давлат ва жамоат ташкилотлари, олий ва урта- махсус таълим муассасалари билан хамкорликда утказилади.Бу эса уз навбатида ёшлар орасида миллатлараро тотувлик, хамжихатлик туйгуларини шакллантириш билан бир каторда узга миллат маданияти ва урф-одатлари билан танишиш имконини беради.
БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

Давра сухбатида иктисод фанлари доктори, профессор, РФ Президенти В.В.Путиннинг ишончли вакили- Хомерики В.К., Россия хукукшуноси, жамоат арбоби,РФ Президенти кошидаги инсон хукуклари ва фукаролик жамиятини ривожлантириш Кенгаши аъзоси- Брод А.С., Россиянинг Осиё кисми мусулмонлари Диний бошкармаси раиси,Россия муфтийлари Кенгаши раиси- Шайх Нафигулла Аширов, " Тожик мехнат мухожирлари" Бутунроссия жамоатчилик харакати раиси- Шарипов К.Б. ва бошкалар иштирок этишди.

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК нинг худудий рахбарлари: БУУКнинг УШФО ва Камчатка улкаси буйича ваколатхонаси раиси, вице- президент- Каримов Х.Х, БУУКнинг ГШФО ва Карелия республикаси худудий ваколатхонаси раиси- Мухтаров Я.Х. БУУКнинг Нижний Новгород вилояти худудий ваколатхонаси Хотин- кизлар Кенгаши раиси- Ниязметова Р.Ш, БУУКнинг Астрахань вилояти худудий ваколатхонаси раиси- Жалолов А.БУУКнинг Амур вилояти худудий ваколатхонаси раиси -Колдашев Ш.Д лар узларининг олиб бораётган фаолиятлари намунасида БУУК рахбарлигида бундай марказлар ташкил этиш зарурлиги ва давлат томонидан максадли куллаб- кувватланса яхши натижаларга эришиш мумкинлигини курсатишди.
БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси


Давра сухбати якунлари буйича тегишли Карорлар кабул килинди ва иштирокчилар томонидан киритилган талаб ва таклифлар билан тулдирилган холда РФ Давлат Думаси, РФ Жамоатчилик палатаси, РФ ФМХ ва бошка рахбар ташкилотларга юборилиши айтилди.

РФ Жамоатчилик палатасида утказилган БУУК Давра сухбати хакидаги тулик хисобот кушимча яна чоп этилади.

БУУК ахборот хизмати.

Давра сухбати фотогалереяси
БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси

БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси


БУУК томонидан Мехнат мухожирлари учун ташкил этилган комплекс ижтимоий- куникма марказлари - Давра сухбати мавзуси
22-12-2014, 23:07 | 2284
Комментарии: 0

Партнеры

advertisement